Make your own free website on Tripod.com

122202

MERRY CHRISTMAS TABI SAINDO GABOS!

Igwa tabi akomg istorya manungod sa supot na tuya, ang agom palan kainin na i emily igwa nin mga garo baga diktionary halimbawa baga mga igan- ano ang apud ni emily ki tuya pag nasusupog ini? Ang simbag tabi iyo ang "tsupotgon!" heheheh tuya hapi new year tabi dai sana madagit ta patara-tara man sana ini hehehe! Como supotante insigida patatak! sabot?

Kan ang amateur singing contest baga pig televise asin pigpasali sa cable in Boi Corral, nahiling ko duman su guwapang agta na si Ito Alarte asin si Mrs. Lourdes Hall na iyo ang mga emcees. Alagad ang mga nakririparo baga iyo ang siguro dahil aram na ipapasali sinda sa cable iyo na sana su nagpara muromol kan mikropono! (dai bale kuta si Ito ta tuod an hehe) Mga daing kanungdani man sana ang piraraburab! arog baga kung ano daa ang maray na bulong sa panot na lugad! Klase ini ki mga tawo, barasang sana ki patuwal-tuwal kan mga rapak na dai pig-iisip ang pigbubugawas! pweng!

halat nguna ta makupimsal ako, hanggang sa masunod na sana ang balita manungod ki Ruth Eva asin Labarot y patria adorada! abangan...P.S. Para tabi ki Arnold Strong a.k.a. Yating na naghahapot and nagungumusta ki Manny Saenz- dalawa man tabi su barkada mo kaito para dai magpara-mongon asin magparabilang kan bulalakaw maski udtong-udto.092102

MARTIAL LAW 30TH ANNIVERSARY: NEVER AGAIN!

50,000 PGI GRANT: Opo nagtao nin perak ang PGI para sa rehabilitation kan satuyang health center na diit na sana bagang aloy ang mapirma o kaya sarong botobot na sana ni Tia Memia baka ini bumagsak asin makagraba na! Salamat man tabi sa PGI maski ngani long overdue na ini ta maski puropano nakaromdom man ini na ibahagi ang diit na kantidad na ini sa mga tawo kan tiwi ta ang padaba baga kaini iyo ang Mak-Ban ta maski mga sim na pang atop piglilibre ninda duman.Nagka-igwa nin dorolak kung siisay ang mamahala kan patrabaho! Sana tabi dai na man tabi nindo pagkurakuton ang budget na ini ta para man sana ini sa kamarayan kan satuyang banwa! makonsensiya ka man tabi, aram mo kung siisay ka maski dai taka na pag ngaranan.

Halat nguna, natata maynagtutugdok dyan ki mga edipisyo sa may centre? bakong government property ini, Mr.Jack "Nono" Carulla? Kung bako mo tabi pagsadiri dai pag mitiran! Maliwanag?

WELCOME TO THE CLUB PARALUPIG to Mr. Biyong "Habagat" Claudio ini tabi and sabi sakuya ni Algarap Ramon Zepeda! hehehe!Ang dating Pulis-patola na ini na may badil-badil man na dai kayang itago asin pugolon iyo ang linupigan su high school na ataman kan pamilya kaini!Haloy na palan na gibo-gibo ini kaini nabuking sana kan nag-usip su aki sa maestra kaini asin su maestra nag-usip man sa DSWD. To make the long story short- Nag-isyu ki warrant of arrest su Korte, natunugan kaini ni Habagat kaya ini kuminurit! Flight is an indication of guilt bakong iyo tabi Atty. Lagapak Boi Dantes & Angel Pelea? heheh Maluya pano ini si Biyong ta kung inarog mo si Tigbi Topnotcher Kagawad Claro Clear Cortezano,di dai ka kuta nagdudulag ngonian baka maging topnotcher ka pa sa 2004 election! Su manugang man kaining burobusuhon na si Wang Yu nakikiaram man daa sa kaso. Lumuwas ka tabi dyan Nono ta baka dai mo aram ang pig gigibo mo! Dai man iyan madadara sa mga gulat-gulat! BITAYON asin PUTULAN SI HABAGAT! hehehe!

RADYO NATIN: pag-abre ko baga sarong aldaw nakadangog ako ki sarong tawo na utal-utal buda garo nakakabirilot na magtaram nin tagalog sa ere. Kaya nagigi-ulok akong nagdangog kung siisay ining pagalog-galog na bilot---dai naghaloy naukudan ko na tabi banwaan! Ito palan si Vice-Mayor Labarot! Ang sakuyang suggestion Bikolon mo na sana ang mga pigtatataram mo para masabutan na kang gabos dai ka pa ma-deficilan! hehehe Nata baya kita digdi sa Tiwi ta paturu-taragalog pa kung maghururon samantalang puro man sana kita Bikolano! Nata paghuna garo kan mga ini Sosyal sinda! pweng! maka-ulok lamang kamo ta mga matagas man baga ang dila nindo garo lugod mga bisaya! hikhikhik!

Igua pa palan akong balita manungod ki pigsasalaan nindong si Catalino Cope na si Nong Rangasa. Ini saro man na feeling mo nag-arrive na. hehehe. Sabihin ta na, na ini nakadukot ki DENR Secretary Heherson Alvarez arog kan pigki-claim kaini, pero digdi sa satuyang banwa asin sa Bikol wara man ining sinabi! hehe dai tabi madagit Nong. jok lang heheh. Kumusta pala su mga inirimbitaran mong mga BIG-time na tawo kan Birthday mo digdi sa Albay arog kina Gov. manay Bichara, Cong. Kurakot Lagman-Luistro, asin iba-iba pa? hahahahaha Baka kung sain ka na kaan puroton madi eheste padi palan! friendly reminder lang. hehe.

Ogmahon baga si Tuya kan sakuyang nakahuron kan sarong semana ta saiyang kinumpirma ang suporta ni Cong. Kurakot Lagman-Luistro sa pagka-ABC president ni Ami Villanueva na dai man daa kaya makaka-sayuma ta maski puro-pano may pinag-ibahan man daa ang duwa! Totoo daw kaya ini ha, Tuya na sa sakuyang pagsabot nag-kaigwa nin relasyon si Ami ki Congresswoman?? Siguro ta nanggana baga si AMI sa ABC sa mainit na laban vs. Jojo Climaco kan Cale na manok ni Adorada asin Ruth Eva!

081702

POST FIESTA/Coron Pesteval; Ahahay!

Para tabi sa kaaraman kan gabos ang pag arog-arog kan satuyang banwa kan mga Pesteval kan ibang lugar iyo ang brainchild ni Vice-Mayor Labarot ta garo daa maluya ang delihensiya ta natinungan ni Adorada asin Ruth Eva na parakambyo nin nota, kaya su resulta magibo man ini kan saiyang mga raket para maka-kamada man! Pira ngani ito Labariot su satuyang nadelihensiya sa mga pig solicit? hehehe

Grabe na man ang gatol kaini ni labarot na makakua nin kurakot nata huna mo magana ka sa 2004? Halata tabi nindo mga igan ang satuyang analysis manungod kan political landscape sa Tiwi, madali na, Abangan!

Dahil sa kabaklaan na mga alipores ni Labarot pati langit napangurahab! inuran baga su Pesteval kaya ang luwas nakarurupit lamang su mga nagparartisipar! Nagkatrarangkaso su iba! Natawanm lamang nindo ki pambulong ang mga inio? Losi!

Ang hapot ko ano man ang ikina gayon kaito? Arog-arog man sana sa ibang lugar! Nata igwa man ki mga badong arog kan pigsurulot nindo su mga taga-Tiwi kaito? Buli! Dai lamang kamong originality! Kung pinarasa nindo su Coron pati na su mga daod sa mga angog nindo nagkaorogma pa lamang su mga tawo! heheh

Nagraragatanak na naman su perak sa mga bulsa kan mga alipores nin Adorada ngonian na Agosto! Oragan mo mga padi asin Padi, 3,500 kada pwesto sa gilid kan tinampo pighagad! Remate su mga taga-Tiwing para Tinda ta maski ngani maluya ang mga benta napiritan magtarao kaysa matinungan kan mga dayo! Lugi negosyo! Ogma sana sa William Clutario!

Halat nguna palan nata ta pigsasabihan nindong magpatatak na si Tuya? Maray ngani an ta dakul na laogan nin pikar hali sa tubo kan 5-6! hehehe Dai ako pag ligisa kan saimong KIa ha, Tuya?

Amot ginastos sa Coron Pesteval, alagad kung ang perak bagang ito ginamit sa mas makabuluhang bagay dakul kuta ang nagkinabang kaini! Ano man ang saysay kan satuyang mga pasali kung ang kadaklan sa banwaan nagtitirios? Magayon sa luwas,lapa sa laog? Perak sa bulsa kan mga opisyales na daing supog, gutom asin tios ang banwa?

Nata palan ta diit lang na mga TiwinionsUSA ang nag-uruli ngonian? Tarakot kamo? heheh Inu-ulit ko, Haen man su mga Hangaw nindo? Drawing man sana palan! hhehehe

BEER PLAZA: Nag inom-inom baga ako sarong banggui dyan, magkasunod pa kami ni Adorada kumanta sa Videoke na 5 pesos kada kanta, Naka-99 si Mayora! Habang ako nagpupulutan nin Crispy Pata, napaheling ako ki Mayora na dakulon na pag-iriba na halos iyo ang nakapano kan mga tukawan duman! Iyo ini ang pig-apod na uto na su perak!!!! kan banwa! hehehe Aringkingking-kingking!072202

BARANGAY ELECTIONS 2002:

Digde tabi sa barangay Tigbi dakulon ang naghuhuruna na ang incumbent Kapitan na si Ami ay madadaog na asin ini tutukalan ni Bennett Templado bilang Kapitan Tigbi!

Alagad ano daw ang nangyari ta iyo man guiraray ini ang nanggana?

Dakul na dahilan baga mga padi asin madi- enot, ang mga kalaban kaini nagkumpyansa! nalingawan ninda su kasabihan na "It ain't over until Wilma Cortezano sings!" (the fat lady sings!)hehe

panduwa, puro man baga namirerak su 3 kandidato- 200 ki etan asin bonay samantalang ginibong 250-300 ni Ami kaiba ang saiyang mga tugang na si Tuyang Supot, Propeta asin Sonny sa pamamakal ki boto!

Alagad some are smarter than others baga in this case. Si etan kasi bonay namakal banggui pa! Si Ami asin pag-iriba kaiba na man si Tia Pinya, aga na sa laog pa kan eskwelahan na dapat bawal na baga duman!

Nawara ngani su respeto ko ki Tia Pinya ta pigrani baga kaini su kasabay ko duman para tawan nin perak!

Ang nagigibo talaga kan mga tawong desperado sa pwesto, ano?

Nata nangyari ini?

Maluya sa balasa kan mga kalaban ni Ami kaya dai natunugan su saindang mga balasa sa laog kan eskwelahan!

Nadangog ko pa si Tuya asin si Propeta na nagsabi na Napusoy na daa kan pamilya ninda ang mga Templado ta dinaog baga daa ni Tia Pinya si Tio Adon kaito!

Ang masasabi ko sana digdi it really pays kung may perak ka!

Halion mo ang supog asin lantaran mong balgahon ang mga leys kan election, magana ka!

Nakatabang na maray sa panggana ni Ami ang saindang pagka-desperado na ma-retain sa pwesto! Kaya hinali ninda su delikadesa asin supog sa pamamakal nin boto sa laog mismo kan eskwelahan!

Ano sana kaan! iyan ang sabi ni Wang Yu kan sakuyang pigsabi na oragon baga sinda! ang importante daa gana sinda! heheh

Talagang nakakaburua ang mga taga -Tiwi pag eleksiyon!

Su PPCRV members na mga yaon duman turned a blind eye sa pamamakal ki mga boto sa laog kan eskwelahan! Huna ko baga non-partisan kamo? Nata nagparakpakan kamo asin nag-cheer kan aram na nindo na gana si Ami? heheh Bilib ako sa tirada kan makinarya ni Ami ta pati ang simbahan na dapat non-partisan may pig-apilan! Kung ako saindo bonay asin etan ratsadahon nindo si Father manungod sa behavior kan mga miyembro kan PPCRV! heheh Baka gustong sabihon si Ami sana ang anak ng Diyos kamong duwa bako! hehehGusto niatong sabihon si Claro "clear" Cortezano ang pinakpadaba kan Diyos sa Tigbi ta iyo baga ang nag-topnotcher na kagawad maski ngani ini nanglupig nin katabang? hehe

e dios por santo equals eight! hehe nata ini mga taga-Tiwi?

Ah, basta si Joven Consuelo nangggana daa ta nagdoroble su boto ta doroble man su saiyang mga pigkakampanya! hehe haputa na sana si Banwaan kung nata?

Halat, huna ko baga dai mamimerak si Ami? Tanda ko pa su sinabi nya sa candidates forum na "Kung ako mamerak dai nido ako ipagboto!"

Ang masasabi ko sana digde- Pwe! tama na sa kaipokritohan asin sagin-sagin ta batag man sana! bakong iyo tabi Mr. X kan Metrobank-Tabaco? hehe Ayos baga ang buto-buto! hehe Ang ngaran palan ni Mr. X na bata ni Mrs. iyo si--Hapi birthday palan saimo padi! heheh si Mr. X iyo ang may Tag-Heuer na relo sa Metrobank! Tip ko saimo ini Kapitan bakong maninggo! hehhe

Tama na, sa sunod pa su iba ta pirot na ako! babu..070702Aram ko dakulon man guiraray hanggang sa ngonian ang iururagan sakuya alagad dai man nindo ako madadali ta ako baga ang Oragon! heheh

sabagay ang mga orag iyo man sana su mga naka-irigo ta nabisto ang saindang mga tiradang daing data!

Nem, ta garo maluya ngonian ang delihensiya ta pinondo ngona ang jueteng- maluya ngona ang delihensiya ta ano tabi bob pacis asin mga original pikada? hehe

Grabe ngonian ang pulok-pulok kan parakambyo kan nota na si Ruth Eva sa pangangampanya ki Etan! hehe No problem! Pag minaabot sa mga lugar-lugar ini huna mo Mayor na! Maski pa igusgos ko ang $#%@ ko sa 2004 dai ini magana pagka-Mayor! Huna mo sana an madi, alagad maski magpirak ka dai ka magan! pwe!

Hoy Patria Adorada, porke last erm mo na garo baga pigpabayaan mo na ang kapakanan kan mga taga-Tiwi! Bongog ka na sa mga inagrangay kan mga ini! Asikasoha man daw tabi ang obligasyon mo sa Tiwi bako sana puro ang bulsa!

Coron-Coron Festival- Brainchild ni Mayora ta maarog-arog man sa Tabco & Sto. Domingo kan mga festival-festival na ini! PESTE! ang asikasohon tabhi nindo sa Tiwi iyo ang matawan ang mga tawo kan basic needs & trabaho kan mga ini bakong puro na sana pasali na dai man nin kamogtakan! Pabor ako mag festival kung maray ang kamogtakan kan buhay dyan alagad kung magastos man sana ki perak kan tawo sa daing kamogtakan na an. Dai na lang kan Peste-val na an ta parasaon ko lamang ang mga coron na an! heheh

Trabaho, Tubig, Edukasyon, Health- iyan ang prioridad dapat nindo! Bakong puro na sana Lantuag! Tawanan nin budget ang TCC! Pakarayon ang supply kan tubig sa Tiwi! Trabahong tunay bakong garo nagmamalimos ang mga taga-Tiwi sa NPC-PGI! Dagdagan ang supply nin bulong sa Center ta pirmi na sana wara pag may pigdarang pasyente! Alagad pag patrabaho nin tinampo, tulay, river control may perak kamo! nata ta igwa nin porsyento? Adios Patria Adorada!061202

MGA ISTORYANG MAKA-NGIRIT ASIN NAKAKASUKA!FATHER, FORGIVE HIM FOR HE DOESN'T KNOW WHAT HE'S DOING..

Iyo po baga mga igan, dahil kan ako naglakaw-lakaw pasiring sa may Baybay may mga nahiling ako duman na dakul na flitches nin mga kahoy. Obviously hale man ini sa illegal logging! Alagad ako nangalas asin namondo kan sakuyang naaraman kung siisay na Pilato ang kagsadiri kan mga ini? Ukudi?-

Bae na ta dai man nindo mauukudan alagad sakuyang sa sabihon na for the informartion of everybody---

Ladies & Gentlemen, lets get reaaaaaaaady to rumble! Anmg may sadiri kan mga kahoy iyo ang iba na kundi si Chaplain Fr. Leonides "Ayoy" Cruel, Jr.!

Ang makaorag pa kaini kan sakuyang hinapot ang sarong pulis kan Tiwi manungod digdi ang simbag baga "Nakatimbre na daa ini sainda!"

MANGUMPISAL KA TABI PADRE SA BANWAAN KAN TIWI KUNG SAIMO MAN NANGGAD ANG MGA KAHOY NA KUNG PIRANG BOARD FEET DAI KO ARAM BASTA DAKUL NA YAON SA BAYBAY!

Remember, Liars go to hell Father!?

SPEAKING OF ILLEGAL LOGGING

Talamak man guiraray ang illegal logging digdi sa Tiwi! May bendisyon kan mga opisyales asin kapulisan! Puro sana ang mga aram nindo dyan LAGAY! Nata huna nindo dai aram kan banwaan na ang mga laog kan mga darakulang delivery Van na naglalaog sa Tiwi pagka banggui iyo ang mga kahoy na hali sa illegal o kung bako mga scrap na lansang hali sa Cale? Pakaray baya nindo ang payt bakong puro sana delihensya ang kaya!TIGBI BARANGAY ELECTION

3 ang kandidatong nagraralaban para Kapitan!

Makusog asin nagbabandera si Ami Villanueva sa Tabang kan pirak ni Tuya asin Propeta asin sa mga kumare ni Tia Pinia!

Si Bennett Templado, igwa man nin diit na ribok sa mga botante pero ang sabi sako kan sarong alalay ni Tuya dai daa ini magana sainda!

Si Etan ang No problem! painom-inom sana ang kampanya kaini. Daing problema basta si Tia Pat ang bahala! hehehe

Kaya mga taga- Tigbi pilion nindo ang tawong marepresentar saindo! BaHALA NA KAMO DYAN NA MAGRALABO-LABO! hehehTHE REAL McCoy

Ang rason kung nata dakul na tawo ang nasasawtan kan satuyang identity iyo baga ang por dahil ako baga iyo ang Invisible Man kan Tiwi! hehehe Pasensiya na sana sa mga nakakasaralaan alagad ipag- urgulyo nindo ini na nasasawtan kamo dahil ang hiling ninda saindo- MAORAG! heheh alagad ako man giraray ang Tunay na Oragon no otherthan the great Catalino Cope! heheh

Yaon baga ako kung sain-sain, yaon ako sa Munisipyo para bantayan ang mga para-atot sa puwesto, yaon ako sa kapalibutan para bantayan ang banwaan, yaon ako sa laog kan saindong mga payo para magriparo kan mga mabata nindong pagkatawo, yaon man ako sa ibabaw nindo para hilingon asin busision ang mga nangyayaring kabuahan dahil sa kapabayaan asin pangungurakot kan mga opisyal kan banwa!

Ako ang bantay nindo digdi sa Tiwi! Maski siisay dai kaya nindo akong papondohon! Hanggang may kalokohan na nangyayari, sakuyang iilawan iyan! Dats a Pramis mga pakner! hehehBURULANG SA BULANGAN

Igwa tabing nangyaring burulang sa bulangan ni Kag. Ulysses Pacis alagad imbes na manok ang nagralaban mga tugang kaini anbg imbwelto duman! Ini tabi ang version ni pading Adonis a.k.a. P (bansag na sikreto ini ninda ni Pading Gav na sakuyang pinaluwas kan sinda nasa seminaryo pa)--Uni na. AAH, Makalibong asin dai mo makua ang pinunan basta ining si Ader Pacis binarabad ni Wang Yu Pacis kan Microphone kan ini dai nagkauruyon sa desisyon kan sentensyador kan manok! nagkariribok asin nabulabog bako lang su mga manok duman! Kan pigsaway ni Kag. Ulysses Pacis su 2 kaining tugang asin sinabihan ang Wang Yu na dai ipag gapo ang mike ta bako ninda, su simbag baga iyo ang ipinosak lugod hanggang magkawarasak su Mike. Kan ini nangagyat pa wara man ki matumang alagad ukudi daw tabi kung siisay ang duminalagan para maki ayotan kuta digde? Si Elyin a.k.a. Eleazar Pacis! Kuminipil ang Wang Yu. Tapos ang istorya, tapos man ang burulang!

Basta ang render-kwenta kan mga parabulang- Si Elyin na lugod daa ang may pormal na pag-isip sa mga Pacis! heheheh051702

I'M BACK!

Iyo tabi balik na naman po kita sa dating gawi!! heheheh Pasensiya na sana su mga makakadaralaganan ta may mga ginibo tabi kamong mga kaboahan kaya PASENSIYA KAMO kung kamo matira!

KAGAWAD KAN LANGKA: Igwa tabi palan na 2 Kagawad na ang apod kan mga ini sa bulangan kan mga parabulang iyo ang MAY KATOK buda ILAYON! Aber daw tabi kung midbid nindo ang ang 2 ini? Nahiling na tabi nindo mga tag-Tiwi kung anong mga klase ang saindong inirulukluk dyan sa Konseho?

Ang Ilayon tabi na Kagawad iyo ang maparos asin maribok pag nasa bulangan pag nasa Session hall medyo pasimple -simple asin ulok-ulok sana ang payt! hehehe Mala ngani kang may burulang sa Baybay dai pa sana nahahaloy nakakua kuat ini nin kabungagan alagad ta Bontol ini Kuminipil na sana sa gilid. Lintian na nagrolongsi baga si Kagawad! bwahahahaha

Ini man na BUA asin MAY Katok daa dakul na man ang iururagan ta dakul asin palibot na man ini ki utang! Alagad dai pa man gayud kaini kayang i-break ang record ni Etan! hehehe

Speaking of Kamang eheste Etan, makandidato na naman daa tabi ini bilang Kapitan kan Tigbi! Nata padi, kulang na ang nadedelihensiya ta maentra ka na naman?

Sa Tigbi Dakol daa ang makarandidato na malaban ki Incumbent Ami Villanueva- ang mga ini iyo si Etan, Darton Longga asin maski ngani sui Bennett Templado madalagan man daa. Hilingon ta na lang kung siisay man nanggad ang maorag pwera kan saindong Padi na si Catalino COpe! heheheEDUKASYON PARA SA TIWINHON

Ano na tabi ang nangyayari sa Tiwi Community College?

Nata ta garo dai nagkaka-oroyon kung sain ini ibobogtak? Bahal na daw kamo dyan basta siguraduhon nindo na dai ini mapapara asin ang mga maabutan iyo ang para sa kamarayan kan mga tag-Tiwi!

Abangan ang mga maabot na mga tsismis asin katotohanan!040902

Quo Vadis, Tiwi?

Pasain na tabi ang dalagan kan satuyang banwaan? Nata ta garo wara man ining marhay na padumanan?

Pagkatapos kan Horoldapan nagkaigwa nin irisnatsan (pira tabi nakua saimo Mrs. Elmie Capellan?) sa centro mismo dangan su ginadan sa Kurbada?

Nata ta garo grabe na ang nangyayari sa satuyang banwa ha tabi Mayora?

Nata ta garo nagpaparaluya na ang tirada? mili ultimong term mo na?

Nata ta ang droga kalat pa man guiraray? nata ta dai mina-enot na magpa drug test ang mga opisyaless y empleyado kan munisipyo pati na man ang mga miyembro kan mga pulis?

Nata takot na may makuang trace nin shabu o marijuana?

Padanaya sana ang mga kabuahan nindo ta baka puroroton ?