Make your own free website on Tripod.com

TIGSIK BURAGSIK


>Tigsik buragsik pagpasensiyahan na sana kung malanit, agihon na lang sa ngirit!>Tinigsik ko ining si Kapitana; Kung anu-ano na sanang proyekto ang naglalaog sa payo nya para may maibulsa!>Tinigsik ko ining mga nasa Amerika; nakataranyog su mga isip ninda, sa mga rawit-dawit kan sarong dating kairiba!>Tinigsik ko ining si Catalino; Dakul ngonian ang nagka karagaw kan saindang mga payo, nin huli sa mga pinagsasabi kan tawong inio!>Tinigsik ko ining mga Alipores ni Mayora; Huna mo sadiri man ninda ang mga perak na nasa poder ninda!>Tinigsik ko ining si Labarot; pirme na sanang naka-ngurot ta dae ng naku-kutkot sa mga nahuthot!>Tinigsik ko ining mga Manay sa konseho; nag-arapiran daa inio dahil naheling su nota ni Macario!>Tinigsik ko ining aki kan sarong prominenteng tawo; nangunguripot na daa inio, dahil wara ng maitao sa mga naghaharagad ki sustento!>Tinigsik ko ining si Tuya; puro na sana pasa muya ang saiyang mga tirada por dahil may mga utang saiya!>Tinigsik ko man ining si Propeta, ngonian na Pasko hilingon ta kung gurano kakunat ang hitsura niya!>Tinigsik ko ining si Banwaan, puro hangaw man sana ang aram, nata dae minadalagan para saiyang masabutan!>Tinigsik ko ining si Adorada; puro man sana ini kaplastikan wara man na nagiginibo sa banwaan!>Tinigsik ko ining si Marissa; pirme man ini nagigisa kan mga kamot ni Mamon pera!>Tinigsik ko ining si Doktora; pirme man ining natataranta ta dae sigurado kan trabaho nya!>Tinigsik ko ining si Don Ramon, maski ini maitum-itom, ang babaye kaini ibong-ibong!>Tinigsik ko ining si Padyol; mahilig siyang mag pa-dyol sa mga katabang na naka-puwesto!>Tinigsik ko ining TiwinionsUSA; mga miyembro kaini daing kuru kara-alo sa mga pigsarabi ni Catalino!>Tinigsik ko ining si Bernardo; Dae pa ini nakukuntento sa naagom kainio ta naghahanap palan ki payo na iu-untog sa semento!>Tinigsik ko ining si Amando; puro man sana ini plano, wara man na nagiginibo!>Tinigsik ko ining si Masing; puro man sana ini kaging wara man na naitaong maski kusing!>Tinigsik ko ining si Dok, kaya palan ini buminalyo nin Estado ta halipot ang dara-dara kainio!>Tinigsik ko ining si Badong, sige man sana ang pa-ugom pag wara ang saiyang agom!>Tinigsik ko ining si Lupig; kabig sanang kabig kan saiyang mga pinipig!>Tinigsik ko ang gabos, bago magka-urubos pati na ang mga bados, wara na, maduman na ako, sa masunod na sana! Heheh..Tigsik Buragsik>Tigsik buragsik pagpasensiyahan na sana kung malanit, agihon na lang sa ngirit!>Tinigsik ko ining si Kapitana; Kung anu-ano na sanang proyekto ang naglalaog sa payo nya para may maibulsa!>Tinigsik ko ining mga nasa Amerika; nakataranyog su mga isip ninda, sa mga rawit-dawit kan sarong dating kairiba!>Tinigsik ko ining si Catalino; Dakul ngonian ang nagka karagaw kan saindang mga payo, nin huli sa mga pinagsasabi kan tawong inio!>Tinigsik ko ining mga Alipores ni Mayora; Huna mo sadiri man ninda ang mga perak na nasa poder ninda!>Tinigsik ko ining si Labarot; pirme na sanang naka-ngurot ta dae ng naku-kutkot sa mga nahuthot!>Tinigsik ko ining mga Manay sa konseho; nag-arapiran daa inio dahil naheling su nota ni Macario!>Tinigsik ko ining aki kan sarong prominenteng tawo; nangunguripot na daa inio, dahil wara ng maitao sa mga naghaharagad ki sustento!>Tinigsik ko ining si Tuya; puro na sana pasa muya ang saiyang mga tirada por dahil may mga utang saiya!>Tinigsik ko man ining si Propeta, ngonian na Pasko hilingon ta kung gurano kakunat ang hitsura niya!>Tinigsik ko ining si Banwaan, puro hangaw man sana ang aram, nata dae minadalagan para saiyang masabutan!>Tinigsik ko ining si Adorada; puro man sana ini kaplastikan wara man na nagiginibo sa banwaan!>Tinigsik ko ining si Marissa; pirme man ini nagigisa kan mga kamot ni Mamon pera!>Tinigsik ko ining si Doktora; pirme man ining natataranta ta dae sigurado kan trabaho nya!>Tinigsik ko ining si Don Ramon, maski ini maitum-itom, ang babaye kaini ibong-ibong!>Tinigsik ko ining si Padyol; mahilig siyang mag pa-dyol sa mga katabang na naka-puwesto!>Tinigsik ko ining TiwinionsUSA; mga miyembro kaini daing kuru kara-alo sa mga pigsarabi ni Catalino!>Tinigsik ko ining si Bernardo; Dae pa ini nakukuntento sa naagom kainio ta naghahanap palan ki payo na iu-untog sa semento!>Tinigsik ko ining si Amando; puro man sana ini plano, wara man na nagiginibo!>Tinigsik ko ining si Masing; puro man sana ini kaging wara man na naitaong maski kusing!>Tinigsik ko ining si Dok, kaya palan ini buminalyo nin Estado ta halipot ang dara-dara kainio!>Tinigsik ko ining si Badong, sige man sana ang pa-ugom pag wara ang saiyang agom!>Tinigsik ko ining si Lupig; kabig sanang kabig kan saiyang mga pinipig!>Tinigsik ko ang gabos, bago magka-urubos pati na ang mga bados, wara na, maduman na ako, sa masunod na sana! Heheh..

COC- CIRCA2000