Make your own free website on Tripod.com

Tiwinhonís Odyssey

 

It's good to be back home again!
I'm sure dakul na naman ang mga nakangaranga asin halaba na ang pila sa balay ko!
I know that they're waiting for my ugay!
But wait a minute where is my sundo?
Oh my gosh! malunad ako sa jeep na ini? Anong apud kaini? Ah, Owner!
It's good to be back home again!
Nata ta garo wara man na ipinag-bago ang Tiwi?
Ano na an ta madugion an agihan!
Mabataon pa and Malangawon pa!
You know man, in the States warang basura! warang dugi!
Mainiton! Wara kamong Aircon?
Maray ngani ta dara ni Mrs. su mga shorts asin backless na mga bado niya!
Oh, where is my Rayban and the Baseball Cap?
Yeah, when you're in Tiwi you have to dress & act like an American!
Para Bumilib sinda, hah!
Hey, it's good to be back home again!
Mga Manoy, ini tabi su Blue seal tig sararo sanang kaha ang kua, iyo?
Dyan-dyan na su Johnnie Walker asin Chivas!
Ho, ini na su mga tsokolateng dara ko saindo!
Mahal bakal ko kaiyan (Sa sale kan Korean Grocery!)kaya pag diit-diiton sana nindo ang pagkakan!
Oy, tiyo ini na man su saimong kape! Taster's choice iyan! Kung habo mo su Folger's na lang!
Pero saro-saro sanang kutsara ang pag timpla para humaloy-haloy man lamang iyan!
Haen na palan su Spam ta ipaluto ta na ki Tiya!? Pati na man su Karne Norte!
Hoy, amiga ini man ang Oil Of Olay asin Dove para beauty ka!
Noy, Tama na man siguro saimo ang Irish Spring ano?!
Kiisay aki iyan?
Tawani daw ki Toothpaste iyan! Su Crest baga o kaya Pepsodent para naman maiba!
Kuaha daw tabi sa kuwarto ko su mga pahamot na Jovan asin Avatar!
May, itago mo ngona su mga bado ta pipilion ko pa ang mga iwawalat ko d'yan!
Dakul akong Levi's diyan (nabakal ko sa Goodwill) saka mga T-shirts (hale sa Salvation Army) na ipapanao!
Su dae maabot tama na man siguro saindo ang 5 dollars, ano?
It's good to be back home again!
Oy may Kamote!
How much is that? Ano? mahalon man!
Madi, How much is that in Dollars?
Sairisay palan su mga nakagaradan na digde?
Ano, si Kikay nag-agom guiraray?
Ano pa ang mga tsismis?
Hihihihihhi! Hahahahaha!
Nata ta digde sa Pilipinas garo puro naka-Cellphone ang mga Tawo?
Saka ano ining text messages?
Sa America pano dae pa iyan uso!
In fact, ang mga cellphone duman kadaklan Analog!
Diyan nindo kami daog!
Dapat pasyaran ko si Mayora para magkaigwa guiraray nin barayle asin party para sa mga Balik-Tiwi!
It's only right na handaan ninda ang mga SUCCESSFUL na mga taga-Tiwi sa Amerika!
I've gone a long way from being a Gas Attendant to a Traffic Assistant and now as a Nursing Attendant!
Oh, my friend palan is an Engineer!
Sanitary Engineer!
Pssst, in the Philippines Basurero ini!
But what the heck?
They pay you in Dollars man! The Almighty Dollars!
Iyan ang pagkakaiba duman dahil may dignity ang trabaho!
Digde ano ang makukua mo, dae?
At least pag uli mo sa Tiwi, Bida ka pa ta haleng Amerika!
heheheh! Iyan ang pag-ayot!
Kaipuhan talaga may Party exclusive sana sa mga TiwinionsUSA members & Friends Only!
Arog sa America kung wara kang kapot na imbitasyon dae ka puwede mag-laog!
Para maipasali mi man su samuyang mga gowns asin Tuxedos!
Para maheling kung siisay ang matibay sa Ballroom asin Line Dance!
Ladies & Gentlemen, please stand up and sing The Star Spangled Banner and the Philippine National Anthem!
C'mon Pat,(With the long A complete with the nasal twang!) Let's Dance the Night Away!
Don't Break My Heart My Achy Breaky Heart!

 

 

Bebot na tugang kan Banwaan

 

igwa akong istorya, tugang daa kang banwaan nag-uli dahilan sa saiyang
aki na babaye, problema kaiyan, problema kaito, dae puede ini, dae
puede ito. ano na sana? sobra na! pero hilinga ang nakua, naglayas su
aking babae ta maski anong gibohon, dae puede, igsasabing nag-agom na daa
su aki pero ang katotohonan dae man ngani, naglayas sana ta sobrang
problema sa ama, buda gustong makipag-durog su ama sa aki... siguro ngani
may nangyari na sa sainda pag wara ang agom kang ama... hoy! hoy! hoy!
ikang ama ka. dae mo pagpakaraoton ang saimong aking babaye ta ika man
sana ang may kasalan. sobrang kasalan mo... sa saiya.... buwisit kang
ama ka... dae kang kuwenta... puro ka sana pagnanasa ang tigiisip mo sa
aki mong babae.
Note: Padara ni swtpinail9@yehey.com

 

 

 

 

Kalibre .45 Pestela

 

Mana kamo mga kahimanwa, magbakal kamo nin pako asin pintura, sa tindahan kan satuyang bida! ini palan na tawong ini, na bako man tunay na taga-Tiwi, baku-bako talaga ini, maski ngani ang pandok kaini! Pandok-perak man na tunay, makusog pa magturo ang liwoy, bako lang ki Boy kundi pati na man sa nakapaldang alalay kaini sa harong sa Gajo! Kung nata ini arog kaini, iyo ang may nakapag sabi na igwa kaya ini nin dai lisensyadong kuwarenta y singko, na saiyang pig gagamit sa panunutok ki manay mo! O dya mar o di va mama?

 

 

 


BORRE SI APO NYA!

Igwa ki sarong tawo na sobrang libog asin tiriko ang nasa laog kan payo.
Nin huli ta ang saiyang teritoryo iyo ang pasiring duman sa Patiko sa centro!
Sarong aldaw kan ini baga nagluwas asin naglakaw sa tinampo.
Sarong aki ang naghapot kung nata daa pigdadasok nya ang tinampo?
Kan siya man nagpadagos sa saiyang paglakaw sa sadit na dalan.
Saiya man na iniluwas su saiyang baston asin pinaheling sa mga aki na nagkakarawat duman!
Sa takot asin pagkabigla, mga aki nagtiripwasan habang ini si five-one, five two napa ulok asin nag-ihi pa sa dalan!
Dae pa nakuntento, saiyang nilugo asin iwinawasiwas ang saiyang darang baston sa hampang kan mga daraga na nagtitiripon-tipon sa may tinampo!
Alagad siya ay napaulnok asin kaskason luminakaw pa centro
Ta dai man natakot ang mga ini sa saiyang tarugo!
Nag urulok su mga tawo, nin huli daa sa kusog kan boot kaini na mag display publiko samantalang dyotay man sana daa inio!
Siisay daw ang tawong ini na deficil sukulon ang height por dahil ini daa nagdedepende sa saiyang pagtindog sa semento?
Basta kwidaw sana kamo sa tawong mahilig maghapros kan saiyang organ maski pa sa laog kan simbahan!
O sige maduman na ako ta baka nabo-BORE na kamo!
Ingat mga kabayan lalo na ang mga kababayehan ta maski ini siring dakul ining pasaringsing! Julens

 

 

Yo dí Man! Yo Da Sir!

 

Igwa palan na sarong Orig-orig, na yaon dyan sa may simbahan ang saiyng tangkal!
Mala baga kung ini sumabsab sarong bandehadong maluto, sarong tigob sana! burrp!
Mala ngani ta ini Orig, kaya pati ugali kaini daeng pinag-iba sa kadaklan sa pamilya
Masiba asin Malibog na tuda!
ta maski ngani ini may inadalan asin pigsasabing may dunong man
Alagad sa mga ka-grupo kaini sa PGI o mapalugar man iyo ang pagheling ninda sa mga gibo-giubo kaini iyo ang ugaling ORIG asin dakulang kapatalan!
Nata bako daw sa orig asin kapatalan ang maghapihap kan agom kan saimong kadukot harong?
Bako daw kapatalan na pati sadiri mong litson gusto mong kakanon?
bako daw kabuahan na ang saimong agom pipasakbatan mo sa iba ta ika iyo man ang gibo sa agom kan iba?
Usmak!
Oink, oink, oink!
Iyo tabi mga padi asin madi ta iyo mismo ang istorya kan saro man na orig-orig na ang height ngani 5'1" 5'2" na ang tangkal duman patiko sa puro!
Ang awto baga kan Orig na ini iyo ang berde na bagay sa kabeerdehan kan utak kaini!
Mala Orig kaya gusto maglabog asin mangarigos sa dugi!
Maabot ang panahon ini iyo man mauubusan nin TABA! asin ang saiyang istorya makalat sa banwa! Oink-oink! Ok ba? yo d man? yo D sir!

 

Puro Palito sa Centro

 

Igwa nin sarong Palito na gusto man na mamayo sa bilog na kaposposrohan sa Centro!
Ang ambisyon na ini dae na nahale sa saiyang payo poon kan ini magdalagan asin madaog sa eleksiyon kaito.
Enot na luminaog sa payo kaini ang mag kandidato por dahl ngani ang ina kan palitong inio dakul daang pina-aking posporo!
Maski su ama kan palito nagbalo man na magsabrit kan saiyang payo alagad por dahil sa nadumog na inio dae man ini nagkalayo!
Kaya dae na sindang ibang gibo kundi ibusol ang ultimong palito para man magkaigwa nin titulo ang saindang pamilya sa Centro maski wara man na laog ang payo-payo kainio!
Ini iyo ang hale man sana sa Doktorang nag-gagabot nin ngipon na pigpapakalayo niya kaito!
Kaya grabe ang kaogmahan kainio kan ang Kapitan kan mga posporo sa Centro biglang nagkandidato kan Mayo
Nagtabang man ini kuno alagad ang dae aram kan mga maka-Ami dae man kaini pinaluwas su kadaklan kan mga balang pambadil sa mga tawo!
Ta ini baga sinindikato kan saiyang grupo.
Kaya su mga kaposporohan inururagan kaya binagsak si Kapitan!
Ngonian ang puro-palitong inio nagbabalak man guiraray na mag kandidato ta pig agda ngani kaining mag-iba si Claro sa saiyang mga plano.
Ang dapat siguro sabritan na ang payo kainio ta nganing makasabot na ang sarong palito na gustong mamayo sa laog kan posporo dapat ngunang eksaminon ang payo bago ini kumalayo ta nganing dae maka-distruso sa mga tawo!

 

Dr. Man Yuck!

 

Mother, mother, I am sick!
Call the Doctor very quick!
Doctor, doctor shall I die?
No my darling pag pinaheling mo ang saimong buray!
24 -oras ang duty ko para maging tunay na Serohano!
Ini ang orag ko na minana ko pa sa ama ko!
Pasurusirip sa man girilid-gilid!
Paheling-hiling kan mga babes sa kapalibotan!
Palipas oras ko ang makipag-phone pal!
Gusto ko phone sex na daeng kapinondohan!
Maski pa haputon mo ang aking mga kaibigan!
Maski ano sakuyang papatulan!
Dahil ang sakuyang motto baga iyo ang Never Say Die!
Maski ngani nahulogan nin Langka ang pogi kung mukha noong araw!
Wara pa man guiraray na madaog sako sa pagpongka nin pandok sa Banyo!
Doctor, doctor shall I die?
Yes, my darling if you will CRY!

 

 

 

Padyol Kamu dyan!

 

Mirror mirror on the wall....
Hmmmmm...ako na talaga ang pinaka-guwapo!
Maski sisay warang nakaka-reklamo!
Saludo sinda sa gandang lalaki ko!
Macho gwapito muy simpatico!
Pahuruhapros sana kan mga manok ang libangan ko kaito!
Alagad ngonian iba na man ang pigkakamada ko!
Dae ko pinapatawad ang gabos
Pag nabentahan ayos!
Poon sa Misis kung Lumba-lumba hanggang sa mga Tindera o maski mga katabang sa harong!
Bilib na bilib sinda sa sakuyang mga tirada!
Maski ngani ka-tribo ko si Tuya!
Ini bako dahil sa sakuyang Pasuru-singkit asin pakiyat-kiyat na mga mata...
Kundi dahil sa Orag kung mag Pa-Dyol!
Dyolens Kanayon Penis eheste Finish!

 

 

Autong Taklaon!

 

Mag-da-Drive ako hanggang Cararayan!
Magda-Drive ako Hanggang Baybay!
Magda-Drive ako maski saen ko gusto!
Maski sa Bulacan makaka-abot ako!
Vroooom! vroooom! vroooom!
Katkaton talaga ang tsekot na hale sa kamada ni Hermano!
Ala-Michael Schumacher ang dating ko!
Hehehe Hanggang alpog sana kamo!
Sa kaskas kan dalagan pati pintura nabago!
Nata ta Color Takla na ang Tsekot ko?
Siguro dahil sa nadumog kan tubig sa gripo?
Ano na sana kaan!
Di tukalan nin Bago!
Ang kuwarta baga ni Hermano sarong Barko!
Hale baga ini sa Milagro!
Iyan kung nagtutubod kamo?

 

Melon Amoy!

 

 

Hmmmmmm....Amoy Melon!
Hmmmmmmm.....Melon Amoy!
Hmmmmmm.....amoy antibiotics ang harong!
Hmmmmm.... iyo ini ang satuyang naparong kan ako napa-agi sa Libtong!
Ang sabi kan sarong nag-hudas na taga-Libtong arog na daa kaini ang parong kan harong asin pahamot kan tawong ini!
Poon kan ini ang mamahala kan mga transaksiyon sa bulong!
Bako man makangalas por dahil kaipuhan niya ini para mabulong ang saiyang pangangaipo asin pagkapaha sa Tubo!
hala, padagosa sana ang pag-pangus madi eheste padi ta may balita akong babawion na iyan saimo kan saimo man sanang kairiba sa federasyon!
Iyo daa ini ang bulong na itatao kan Tiyaon sa diit pa kaining pagka hulog sa Bubon!
Hmmmmmmm......amoy bulok na Melon!

 

 

Ang Eva asin Halas sa Paraiso

 

ALSUUUUMON!
PWE, ANG ASKAD NG MUKHA!
Arog kaini ang mga nama-malisyahan kan mga tawo sa kapalibutan
dahil sa pandok na huna mo pirming pig-uutangan!
Daog pa daa kaini ang pamilya ni Datu Puti!
Hababa ang pagheling sa mga namamanwaan!
feeling Superior ang Pamilyang ginikanan!
Royal Blood daa sinda kan Tiwi!
Bwahahahaha! Ang Kapal!
Ang sabi sa likod kaini kan saiyang mga nag susuru-sigarilyong mga amiga!
Signal number 3 sa kahambugan!
Bagyo y Habagat kulang!
Lalo na kan ini makatungtong sa Karabaw!
Huminalangkawon pang lalo su hinilingan!
Dati pasuru-sunod man sana ini sa motor kan sarong may agom na kagawad kan barangay!
Ngonian yaon na siya sa cirkulo kan poderosong tawo!
Talagang harayo na man ang saiyang inabutan!
Alagad dahil dae ini tataong lumingon sa kanyang pinanggalingan!
Sigurado akong masi-sigyapot ini sa saiyang lalakawan!
Dahil kung ano ang langkaw kan saiyang linayugan!
Iyo man ang magiging kusog kan saiyang lagapak!
Lalo na pag naaraman kan banwaan
Ang saiyang mga kinurakutan!
Sisipaon ini hanggang sa mahulog sa Karabaw na saiyang natutungtungan!
Balik siya sa labugan na saiyang dating istaran!
Para makasabot asin mamuklat sa katotohanan na bako siya ang Eva kundi HALAS sa Paraiso ni ADORADA!

 

 

 

Amambareta!

 

Amambareeeeeeta! Amambareeeta!
Arog kaini ang satuyang nadangog kan ako baga napapasyar sa ma-Nipa asin Makalaya!
Ano daw ang gustong sabihon kan bayong na ini?
Nata sige kaini ang huni?
Amambareeta! Amambareeta!
Ho! uya na naman!
Tano ta garo baga dae ining kapinondohan?
Maray pa kaini haputon kung ano man ang dara-darang balita kan bayong na ini.
Catalino: Tweet! tweet! tweet!
Bayong: Witwit! witwit!
Ang translation iyo ini-
Catalino: Ano baya ang gusto mong ipa-abot sakuya?
Bayong: Hale baga ako duman sa Baybay asin sakuyang napag- araman na may saro bagang Awtoridad duman na matibay sana sa Huli-dap!
Catalino: Ha, Totoo daw ini?
Bayong: Opo, dahil sakuya na man na naheling ini kan may dinakop na User & Pusher ki Awot asin Gapo alagad binuhian man guiraray matapos na ma-areglo nin Centavo!
Catalino: Siisay man kaya ang tawong ini?
Bayong: Bahala ka na mag-ukod dahil maorag ka baga diyan!
Bayong: O, sige na ta maduman na ako ta padagos ko man na ibabalita ang sakuyang na-araman sa mga interesadong maka-aram!
Catalino: Sige, hanggang sa masunod na sana! Ingat!
Bayong Luminayog asin padagos na naghuhuni!)--Amambareeeta! Barateeeta!

 

 

Mabatang Batia!

 

Hoy, tabi hoy!
Hilinga baya nindo ang sakuyang harong?
Magayonon baga, ade?
Hoy tabi hoy!
Bako iyan hale sa agom ko sa Aleco na maski ngani nag-Saudi kaito wara man na naginibo!
Siyempre ta nadelihensiya ta baga iyan sa mga man diriit-diit!
Hale baga iyan sa mga kontratang uminagi sa kamot ko!
Iyo, baga, nata dae mo aram?
Nagparaluya ka na man baya madi asin padi!
Hilinga na sana man ang Little Mayor kan Tiwi kung anuman ang saiyang napakinabangan!
Pero siyempre dae man kabanga ang sakuyang grasya duman!
Pero bago kita magrayo pa, hilingon mo na man sana su Parakapot ki Nota!
May Lunadan na man!
Heheh, siyempre para everybody happy dapat iwaras ang grasya sa mga pag-iriba!
bakong iyo tabi, Mayora?
O ini bagang magturugang na burutid-butid na kan tubig maski ngani ang mga namamanwaan napapaha pa!!
Vrooooom, kaskason man ang mga tsekot kan mga ini!
Siyempre iyan an saindang naukudan ki Fafa na dapat gibuhon pag nakarani sa Biyaya!
Kaya dapat lang na magpasiriram-siram!
Habang igwa pa!
Magpaburundat sana sa perak ta kung dae mi man ini gigibuhon baka gibuhon pa kan iba!
Kung dae mi Kukuahon baka kuahon pa kan iba!
Arog kaan ang sakuyang naukudan kan ako nag-eskwela sa eskwelahan kan satuyang Mayora!
Hithit buga! hithit buga!
Masiramon talaga ang yosi pag libre!
Masiramon ang perak na dae mo man pinagalan!
Garo ka man sana pirme nasa Gloria!
Nata masasala mo man daw kami kaini?
Dae! dahil kung gusto nindo di kamo man ang umayot!
Iyan sana kung tutugutan kamo ni Adorada!
Heheheh
Ako palan si Betia ang pakner ni Eva sa pantatakma kan nota habang nagmamaneho!
Basta Driver Sweet Lover, ba?
Makasupog?
Arin man kaito?
Ang sakuyang masasabi diyan mga madi asin padi
Ano na sana kaan!
Maray na ini kaysa mag mungon!

 

Mga Tawong Libong

 

May mga tawong kung minahiriro-hiro huna mo iyo na ang mga oragon sa banwa!
May mga tawong kung mina arasta garo na mga kasta!
May mga tawong darakulaon ang paghuna na kapot na ninda ang buhay kan mga tawo sa banwa!
May mga tawong pirmi na sana nakanganga asin burarat ang mga mata!
May mga tawong warang ibang ini-isip kundi ang manlamang sa kapwa!
May mga tawong pirmi na sanang murusdot ta ang paghuna uutangan nin kwarta!
May mga tawong warang paki aram kundi mapano ki perak ang saindang mga bulsa!

Ini ang mga tawong dae nakakasurupog sa saindang mga gibogibo!
Ini ang mga tawong maski ano gigibuhon para sana masunod ang saindang mga ambisyon asin kapritso!
Ini ang mga tawong ang paghuna sa serbisyo-publiko iyo an serbisyo sa sadiring mga tawo!
Ini ang mga tawong warang paki aram na lumustay kan pondo kan lokal na gobyerno!
Ini ang mga tawong warang pag-isip sa kapakanan kan mga saraday na siyudadano!
Ini ang mga tawong ang paghuna sa mga taga-Tiwi puro mangmang asin mga warang aram!

Pero dyan sinda nasasala dahil may hangganan an saindang mga pang-aaabuso!
Dahil muklat na ang mata kan mga tawo!
Kaya sa maabot na pirilian sa Mayo!
Dapat niatong ibasura ining mga tuso, warang aram, switik asin warang maray na magiginibo!
Para an satong banwaan maging matuninong asin progresibo!

 

Mga Para Gapo asin mga Para Busol!

 

Ano daw itong sa diklom?
Mga kabataan nagtitiripon-tipon!
Ito palan nagbabaratak man sana ki gapo-gapo!
Asin nagtsutsurungke ki awot-awot!

Nata arog kaini ang saindang mga hiniro-hiro?
Makusog ang mga boot por dahil mga aki kan kun siisay-isay na pilato?
Kung dae ini kaya kan mga awtoridad kan satuyang banwa
Nata dae ini minahagad ki ayuda sa Narcom kan probinsiya?

Nata ta dae ki nagiginibo ang lokal na gobyerno?
Sa mga parabusol asin parahithit digdi sa iwiT?

Maski aram na man sana kan gabos ang mga tawong ini!
Igua sa Libtong, Igua sa Cale pati na man sa Tigbi!
Su yaon sa Sogod, Bano, Baybay asin Oyama pati na man su sa Basag dapat na man na i-iba!

Ano pa ang pighahalat kan mga awtoridad kan satuyang banwa?
Halaton na dakol pa ang mga tawong mapapariwara?

Ang mga nasa lista na nangaranan kan saindong bida iyo ang mga paragamit asin utak kan droga sa satuyang banwa!

Ini para sa kaaraman kan Pulisya asin ni Mayora!

Kaya mga magurang ini ang sakuyang pangapudan:
Mga aki nindo ay subaybayan ta garo baga napapabayaan bago ini puruton sa kangkungan!


IYO NA INI ANG MGA PARABUSOL ASIN PARAGAMIT: Bahala na kamo mag-ukod kung sain na kategorya sinda o pareho!- Agudo, Alvin, Anthony, Apay, Apong, Ariel, Avon, Bangs, BB, Belbis, Bernal, Bernz, Berting, 20, Betia, Bitoy, Bob, Bobot, Boboy, Bogs, Bongaw, Bonor, Botz, Boy, Boyet, Brutz, Bua, Butada, Caloy, Celoy, Chito, Combo N., Crisol, Cuate, Dar, Dayunyor, Don, Donna, Dubs, Ely, Enzo, Frank, Ga, Hans, Henry, Ida, Ino, Inngo, Inngoy, Irick, Jack, Jo, Joe, Jose, Jun, Kallos, Kato, Kel, Kilas, Klutz, Layog, Lulu, Mabini, Manay, Manny, Meo, Merks, Mino, Momo, Nardo, Nerissa, Nonito, Nyor, Odo, Og, Ogis, Onyok, Palet, Palert, Pampels, Paul B., Pesak, Ping, Pino, Pogi, Pom, Poy, Primo, Pulek, Pulis, Pupod, Ralph, Ramon, Rene, Rey, Rick, Rod, Ronald, Roy, Ryan, Sonny, Suk, Tomas, Tony, 32, Tuning, Wad, Wato, Willy, Zaldy + 2 Kagawad kan Banwaan!